ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง เรื่องเดียวกัน       สำหรับภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า เรื่องเดียวกัน ก็จะเป็นการเปรียบเทียบชีวิตปัจจุบันกับสมัยอดีตว่า มีความเป็นมาอย่างไร ในเรื่องจะใรยะเวลาประมาณ 30 นาที และจะแบ่งออกเป็น 3เรื่อง ด้วยกันคือ เรื่องนมโค เรื่องผลไม้และเรื่องของเขื่อน

       ความรู้สึกส่วนตัวของผมเมื่อผมดูภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้แล้ว ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้น ได้ทรงออกหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆและพัฒนาประเทศชาติ จนสำริดผล

     เรื่องผลไม้ ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงค้นพบ ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาประเทศแถมอีกทั้งยังตีกว่าการทำการเกษตรผิดกฎหมายซึ่งจะนำพาประเทศชาติล่มจม ผลไม้ที่ท่านนำมาให้ไทยมีมากมาย เช่น สตอเบอรี่ ลูกท้อ เป็นต้น

        สำหรับเรื่องที่ สอง คือ นมโค ในสมัยก่อนนั้นไทยไม่มีนมโคไปดื่มกินหรือไปทำการประกอบอาชีพเลย จนท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหารือกับชาวต่างชาติ และท่านก็ได้วิธีการเพาะเลี่ยงโคนมแล้วนำมาเผยแพร่ จึงทำให้ปัจจุบัยไทยมีโคนมเป็นของตัวเอง

     เรื่องที่สาม คือ เรื่องเขื่อน นี้เป็นอีกหนึ่งผมงานของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นที่น่าพอใจมากสำหรับไทยและชาวต่างชาติ มีประโยชน์ต่อสังคนมาก คือ การกักเก็บน้ำมาใช้ยามขาดใช้ และป้องกันภัยน้ำท่วมได้อีก และยังสวยงามตระการตาจึงเป็นสถานที่เที่ยวอีกด้วย

                        ผมก็นำมาเสนอให้ได้รู้กันคร่าวๆ ถ้าผู้ใดอย่างรับชมก็สามารถหาชมได้ตามเว็บไซต์ต่างๆได้เลยโดยการพิมพ์ชื่อเรื่องผ่านเว็บ google ก็ได้ และแต่สะดวกเลยครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: