ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ราชประชานุเคราะห์

      

           เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับ มีชื่อเรื่องว่า ราชประชานุเคราะห์ เรื่องนี้ผมก็ประทับใจมาก เพราะว่ามันเกี่ยวกับความรักกันของประชาชน และท่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เคยลืมประชาชน และยังได้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ ก็เป็นที่ประทับใจมากสำหรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน ขอบคุณครับ

Advertisements

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อาม่า

     ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้ มีชื่อเรื่องว่า อาม่า ในความรู้สึกส่วนตัวจากที่ดูมาแล้ว เรื่องนี้กินใจผมที่สุดแล้วครับ ไม่มีไครที่จะตอบแทนบุญคุณท่านในหลวงได้จนหมด แต่เราก็สามารถรวมตัวกันทำประโยชน์สุขให้บ้านเมืองได้ ทำแต่ในสิ่งที่ดี และที่สำคัญคือ เราจะไม่มีวันลืมเพลงสดุดีท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะบุญคุณของท่านมันเยอะจนกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูด คำเขียน มันจะยังคงอยู่ในใจคนไทยทุกคนตลอดไป

    เป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้รับชม และไม่ควรพลาด ผมดูแล้วผมก็ซึ้งตามละครไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับ

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แผ่นดินของเรา

     ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติต่อนี้มีชื่อว่า แผ่นดินของเรา ก็ตรงตีวเลยครับเกี่ยวกับแผ่นดินของเรานี่แหละ ก็เป็นเรื่องที่กินใจ เป็นเรื่องสั้นๆไม่ค่อยมีใจความมาก ความรู้สึกของผม อยากให้คนไทยรักกันมากๆ สามัคคีกัน และรูสึกทราบซึ้งมากในพระมหากรุณาธิคุณของท่านในหลวง เราจะรักแผ่นดินของเราตลอดไป

     อยากให้ทุกคนได้ลองรับชมกันดูจะได้รู้ว่าที่เรามีแผ่นดินวันนี้ก็ควรที่จะดูแลให้ดีๆช่วยกันปกป้องรักษาไม่มีที่ใดสุขเท่าประเทศของเราอีกแล้ว  ขอบคุณครับ

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง คนล่าเมฆ

              ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง คนล่าเมฆ ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นใจชาวนาหรือผู้ทำการเกษตร เพราะ อากาศไม่ค่อยเป็นไปตามที่ควร ฝนก็ไม่ค่อยตกทำให้เกษตรกรต่างๆขาดผลผลิต ประเทศชาติก็ขาดผลผลิตทางการเกษตร ท่านจึงคึดค้นโครงการที่มีชื่อว่า ฝนหลวงขึ้นมา ไม่ใช่ว่าจะคิดกันง่ายๆ แต่เป็นเพราะความรูและความฉลาดดของท่านจึงได้คิดค้นโครงการนี้ขึ้นมาได้จัเรียกสั้นๆว่า ฝนเทียมก็ได้ ก็มีประโยชน์มากมายเป็นที่ประทับใจสำหรับพสกนิกรชาวไทยมาก

             สามารถรับชมเรื่องนี้ ได้ผ่านเว็บไซค์ต่างๆโดยการพิมพ์ชื่อเรื่องว่า ตนล่าเมฆ ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผลงานของผมอีกเช่นเตย

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน

     

            เรื่องจากฟ้าสู่ดิน ผมจะมาบรรยายความรู้สึกของผมหนังจากที่ได้รับชมเรื่องนี้นะครับ ในใจผมนั้นผมว่าชาวนาเป็นอาชีพที่สุจริตและยังเป็นอาชีพที่ทำให้ชาวไทยทุกคนมีข้าวกินกัน ก็ควรเห็นใจอาชีพดีๆอย่างชาวนาและไม่ควรดูถูกอาชีพนี้

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นใจอาชีพนี้จึงได้คิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมา คือแบ่งเนื้อที่เป็นที่อยู่อาศัย10% แหล่งน้ำ30% ไร่น่า30%และผลไม้ต่างๆ30%  เพื่อให้ชาวนาได้มีการพัฒนาการจัดแบ่งที่ดินของตนแต่ไม่ได้ใช้ได้แค่ชาวนานะครับ ทุกๆคนก็สามารถทำตามได้

            ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผลงานการนำเสนอของผมไว้วันหลังผมจะนำมาเสนอให้ทุกคนได้รู้ถึงพระราชกรณียกิจของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอีกนะครับ

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เหรียญของพ่อ

       ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้ชื่อว่า เหรียญของพ่อ จะเป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับคุณงามความดีของครูคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ยอมสละขาของตนเองเพื่อไปช่วยเด็กนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ของตน ในเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง ปัญหาชายแดนนะครับ ทำไมครูถึงเสียขาข้างซ้ายไปเดียวผมจะ มาบอกเล่าคร่าวๆให้ฟังกัน

    เนื้อเรื่อง คือเกิดการปะทะกันขึ้นในชายแดน แล้วก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งติดอยู่ในรถขณะที่เกิดการปะทะกัน จนทำให้ครูต้องวิ่งเข้าไปช่วยเด็กนักเรียนคนนั้น และ ถูกยิงเข้าบริเวณขอซ้าย พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู๋หัวท่านจึงรับครูไว้เป็นคนไข้ในบรมราชานุเคราะห์ และทรงโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญที่ระลึก ให้ครู เนื่องจากมีความกล้าหาญที่จะช่วยคนอื่นโดยไม่สนใจชีวิตของตนเอง จึงเป็นที่มาแห่งเรียญของพ่อ

     ในเรื่องนี้จะสอนในเรื่องของความกล้าหาญซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทยก็เป็นที่ประทับใจมากสำหรับผม ใครอย่างชมเรื่องนี้ก็สามารถหาดูได้ตามเว็บไซค์ต่างๆนะครับ

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง เรื่องเดียวกัน       สำหรับภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า เรื่องเดียวกัน ก็จะเป็นการเปรียบเทียบชีวิตปัจจุบันกับสมัยอดีตว่า มีความเป็นมาอย่างไร ในเรื่องจะใรยะเวลาประมาณ 30 นาที และจะแบ่งออกเป็น 3เรื่อง ด้วยกันคือ เรื่องนมโค เรื่องผลไม้และเรื่องของเขื่อน

       ความรู้สึกส่วนตัวของผมเมื่อผมดูภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้แล้ว ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้น ได้ทรงออกหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆและพัฒนาประเทศชาติ จนสำริดผล

     เรื่องผลไม้ ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงค้นพบ ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาประเทศแถมอีกทั้งยังตีกว่าการทำการเกษตรผิดกฎหมายซึ่งจะนำพาประเทศชาติล่มจม ผลไม้ที่ท่านนำมาให้ไทยมีมากมาย เช่น สตอเบอรี่ ลูกท้อ เป็นต้น

        สำหรับเรื่องที่ สอง คือ นมโค ในสมัยก่อนนั้นไทยไม่มีนมโคไปดื่มกินหรือไปทำการประกอบอาชีพเลย จนท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหารือกับชาวต่างชาติ และท่านก็ได้วิธีการเพาะเลี่ยงโคนมแล้วนำมาเผยแพร่ จึงทำให้ปัจจุบัยไทยมีโคนมเป็นของตัวเอง

     เรื่องที่สาม คือ เรื่องเขื่อน นี้เป็นอีกหนึ่งผมงานของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นที่น่าพอใจมากสำหรับไทยและชาวต่างชาติ มีประโยชน์ต่อสังคนมาก คือ การกักเก็บน้ำมาใช้ยามขาดใช้ และป้องกันภัยน้ำท่วมได้อีก และยังสวยงามตระการตาจึงเป็นสถานที่เที่ยวอีกด้วย

                        ผมก็นำมาเสนอให้ได้รู้กันคร่าวๆ ถ้าผู้ใดอย่างรับชมก็สามารถหาชมได้ตามเว็บไซต์ต่างๆได้เลยโดยการพิมพ์ชื่อเรื่องผ่านเว็บ google ก็ได้ และแต่สะดวกเลยครับ

Previous Older Entries